Instalación Apertium en Debian GNU/Linux

Emprégase:

  • SO: Debian 7 Wheezy
  • PHP 5.4 de paquetes
  • Apertium en paquetes Debian
  • Drupal (sitio web de probas)

Instalación de paquetes

> apt-get install php5 php5-xcache php5-intl php5-ldap php5-mcrypt php5-intl php5-gd php5-cli php5-common php5-curl php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl php5-xdebug
> apt-get install lttoolbox
> apt-get install apertium libapertium3 libapertium3-dev
> apt-get install make automake bison flex pkg-config xsltproc

Algúns dicionarios instálanse tamén de paquetes

> apt-get install apertium-en-es apertium-es-pt apertium-pt-gl apertium-en-ca

Probar:

> echo prueba | apertium es-en

Instalación de dicionario es-gl

Descargar de sourceforge a última versión dispoñible (a día de hoxe 1.0.8):

> cd /usr/local/src
> wget http://sourceforge.net/projects/apertium/files/apertium-es-gl/1.0/apertium-es-gl-1.0.8.tar.gz/download -O apertium-es-gl-1.0.8.tar.gz

Compilar:

#!/bin/bash
export APERTIUM_CFLAGS=-I/usr/local/apertium/include
export APERTIUM_LIBS=-L/usr/local/apertium/lib/
make clean
./configure --prefix=/usr
make
make install

Actualizar dicionarios

Engadir unha entrada:
Engadila no dicionario de Galego
En apertium-es-gl.gl.dix.xml. Na sección principal:

<section id="main" type="standard"></section>

Cara o final
Engadir unha entrada

<e lm="píntega" a="pablof"><i>píntega</i><par n="aba__n"></par></e>

Etiquetas opcionais

  • "lm" descrición
  • "a" autor
  • "par": indica regras para o uso, neste caso a aba__n que está o principio do documento

Engadila no dicionario de castelán
En apertium-es-gl.es.dix.xml
Na scción principal, cara o final

<e lm="salamandra" a="pablof"><i>salamandra</i><par n="abundancia__n"></par></e>

Igual que no caso anterior as etiquetas opcionais
As regras funcionan igual, aínda que cada dicionario emprega os seus propios nomes:

Engadila ós pares de tradución
En apertium-es-gl.es-gl.dix.xml

<e><p><l>salamandra<s n="n"></s></l><r>píntega<s n="n"></s></r></p></e>

Compilar e instalar

#!/bin/bash
export APERTIUM_CFLAGS=-I/usr/local/apertium/include
export APERTIUM_LIBS=-L/usr/local/apertium/lib/
make uninstall
make clean     
make
make install