Traducir texto libre

Seleccione o sentido da tradución e insira o texto na caixa. Se desexa que se marquen as palabras descoñecidas habilite a opción. O resultado mostrarase nunha nova pantalla.

Resultado da tradución:


Restablecer

Traducir documento

Escolla esta opción para traducir un documento de texto en calquera dos formatos soportados (docx, htm, odt, po, pptx, rtf, txt, e xlsx). O resultado será un documento descargable co texto traducido.

Traducir documento

Preguntas frecuentes

As dúbidas máis habituáis están agrupadas nunha única sección, para facilitar a súa resolución.

Preguntas frecuentes